Jack Franscioni Elementary School

Home

                               Learn to Code                                                Aprende a Programar

Parents if you are having Technical issues please call Jack Franscioni School for tech help at
(831) 678-6340

Padres si tienen problemas técnicos por favor de llamar a la escuela Jack Franscioni para ayuda al (831) 678-6340