Home

Parents if you are having Technical issues please call Jack Franscioni School for tech help at
(831) 678-6340

Padres si tienen problemas técnicos por favor de llamar a la escuela Jack Franscioni para ayuda al (831) 678-6340

Ipad Repair and Replacement Program

(Deadline Extended to: November 15, 2021)

Programa de Reparacion y Remplazo de Ipad

(Plazo extendido a: Noviembre 15, 2021)